ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ NEA ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού από την Πανελλήνια Ένωση Μικρομεσαίων Ιχθυοκαλλιεργητών ΠΑΝΕΜΜΙ με τίτλο “Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων της Οικονομίας για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του κλάδου Ιχθυοκαλλιεργητων σε ειδικότητες Αγροδιατροφής» με κωδικό MIS 5035122.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΔΩ