Καλώς ήρθατε

Η «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΠΑΝΕΜΜΙ», ιδρύθηκε το 2010  από μία ομάδα τριάντα πέντε Ιχθυοκαλλιεργητών με στόχο να δώσει στην Ελληνική Ιχθυοκαλλιέργεια τη θέση που της αξίζει στην Παγκόσμια αγορά και να εδραιώσει περισσότερο τον κλάδο στην πρώτη θέση που κατέχει μεταξύ των Ελληνικών τροφίμων στον τομέα των εξαγωγών, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για τη Χώρα όπου οι επενδύσεις και οι εξαγωγές αποτελούν τους βασικούς πυλώνες για την ανάπτυξη.

 

Σκοπός της Ένωσης είναι ο συντονισμός των επί μέρους δραστηριοτήτων των μελών της για την προώθηση του κλάδου σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας.

Η ΠΑΝΕΜΜΙ αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού αναφορικά με τα θέματα που αφορούν τη διατροφική αξία των ειδών ιχθυοκαλλιέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος. Για την υλοποίηση των στόχων της, η ΠΑΝΕΜΜΙ πιστοποιήθηκε το 2016 με διαχειριστική επάρκεια για τον προγραμματισμό, σχεδιασμό, ωρίμανση, υλοποίηση και διαχείριση έργων δημόσιου χαρακτήρα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1429/2008.

Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας είναι κατεξοχήν εξωστρεφής κλάδος και οι εξαγωγές του αποτελούν το 15% του συνόλου των Ελληνικών Εξαγωγών τροφίμων και ποτών.Επίσης τα προϊόντα της Ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας διακρίνονται αφενός για την ποιότητα και αφετέρου για την ιδιαίτερη γεύση τους, γεγονός που έχει αναδείξει τα δυο κυριότερα είδη που εξάγει η Χώρα μας ,τσιπούρα και λαβράκι, σε μοναδικά σε ολόκληρο σχεδόν τον κόσμο. Επί πλέον τα προϊόντα της Ελληνικής Ιχθυοκαλλιέργειας παράγονται σε καθαρές θάλασσες, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν βασικό συστατικό της Μεσογειακής διατροφής.

Η Ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πλέον αναπτυσσόμενους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής της χώρας κατακτώντας την πρώτη θέση στην παραγωγή μεσογειακών ειδών σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

TopBack to Top